בס"ד

מימד

"מימד" הינו משרד טכני הנדסי העוסק בכל תחומי המדידה החל משנת 1978.

 במשרד 4 קבוצות למדידות שדה, 2 צוותות פענוח צלומי אויר, קבוצה לעבודת GPS (מיקום עפ"י לוינים), צוות שרטוט ממוחשב, אנשי מקצוע בתחום הקדסטר, עריכת תב"ע, תצ"ר, רישום בטאבו וצוות ניהול משרדי.

 אנו מצוידים במיטב הציוד הקיים לביצוע מדידות ועיבודן.

 המשרד מופיע ברשימת המשרדים המומלצים לעבודה עם מינהל מקרקעי ישראל ומפ"י בהכנת תצ"רים גדולים.

 בין לקוחות המשרד, עיריות ומועצות מקומיות, חברות פתוח עירוניות, משרדי ממשלה (בינוי ושיכון, בטחון, משפטים, מינהל אזרחי ועוד).

 המשרד התמחה בבצוע פרויקטים גדולים משלב התגבשות התב"ע, מדידות לתכנון, בצוע ועד הכנת תצ"ר ורישום בטאבו.

אנו לרשותכם בטלפון:
02-6522294 (רב קווי)
02-6522596 (פקס)
E-mailmeimad@meimad-sur.co.il

 

תחומי פעילות

א)  מדידות טופוגרפיות ומצביות

ב)   מדידות פנים וחזיתות

ג)    היתר בניה

ד)   תשריטי תב"ע והפקעות

ה)   הכנת תכניות לצרכי רישום (תצ"ר)

ו)     רישום בטאבו

ז)     פוטוגרמטריה ואורטופוטו

ח)   מדידות איכון G.P.S

ט)   שירותי בצוע

 

File Manager
Upload
Download

Mail Us ...